A-SOLSKYDD

 

 

 

 

 

 

Glas utan splitter

Glas är ett vackert och allt vanligare inslag i vår vardagsmiljö. Glas skapar spännande arkitektur och ger ljus och rymd.

Men glas kan också medföra stora risker. Glas som krossas, genom olyckshändelse eller medvetet våld, åstadkommer en kaskad av vasst splitter. Människor som av misstag stöter sönder en glasruta kan skadas allvarligt av splitter som tränger in i kroppen. Glassplitter kan också förstöra värdefulla varor och dyrbar utrustning.

Glas är också en frestande väg in för tjuvar. Det är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är det fönstren som oftast är den svagaste länken. Därför är fönstren oftast målet när tjuven vill göra en snabb "smash & grab"-stöt eller ta sig in i butiken, kontoret eller villan.

 
Säkerhetsfilm som hindrar tjuven

En säkerhetsfilm eliminerar risken. Den kan monteras på insidan på alla

typer av glas och förstärker glaset genom att absorbera och sprida

kraften av ett slag eller en stöt. Även om glaset spricker hållersäkerhetsfilmen

glaset intakt i en enda bit.

Med en osynlig säkerhetsfilm möts tjuven av en oväntad överraskning.

Glaset går sönder - men det splittras inte och hålls kvar i karmen.

Ett fönster förstärkt med säkerhetsfilm gör att inbrottsförsöket tar

betydligt längre tid än vad tjuven planerat. I de flesta fallen stoppar

säkerhetsfilm tjuven helt.

 
Skräddarsytt för varje miljö

Det är klokt att före varje beställning göra en grundlig anayls av behovet och förutsättningarna. Först då kan man vara säker på att man har rätt konfiguration med rätt egenskaper. Säkerhetsfunktionerna kan dessutom kombineras med såväl solskydd som insynsskydd. Ett utmärkt skalskydd för skolor, kontor, butiker och industrier.