16mm persiennen är framtagen för montering i fönster där luftspalten mellan glasen är mindre än normalt. I vissa fall kan persiennen även monteras i spröjsade fönster.

  

A-SOLSKYDD